Specialismen

L4 vertalingen werkt met name vanuit het Engels en het Spaans naar het Nederlands. Vertalingen vanuit het Frans worden zo nu en dan aangenomen, afhankelijk van het onderwerp.

Specialismen:

NGVTAlle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076. U kunt de voorwaarden bekijken of downloaden of kosteloos een exemplaar aanvragen.